DANE ŹRÓDŁOWE

Dane źródłowe powinny dotyczyć fragmentu systemu, który posiada samodzielne wyniki częściowe, np. dokumenty źródłowe obrotu materiałowego z jednego magazynu, dokumenty źródłowe płacowe z jednego wy­działu produkcyjnego.    .Uzyskane wyniki przetwarzania na komputerze są porówny­wane z wynikami otrzymanymi dotychczas stosowaną metodą.Zgodność wyników uzyskanych za pomocą obu technik licze­nia pozwala na objęcie przetwarzaniem komputerowym całego sy- stemu bez potrzeby dalszego kontynuowania obliczeń próbnych. Postępowanie w przypadku stwierdzenia błędów jest identyczne,jak przy metodzie równoległej. Stosowanie metody próbnej zalecane jest przy nieskompliko­wanych systemach przetwarzania charakteryzujących się m.in. sto­sunkowo małą ilością danych wejściowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!