DANE I INFORMACJE

Przetwarzanie realizowane w ramach systemu* nadążnego oznacza, że wyniki przetwarzania uzyskujemy tak szyb­ko w stosunku do danych źródłowych, że można’ za ich pomocą kierować następnie działaniem obiektu. Z punktu widzenia wypo­sażenia wymagania systemów opóźnionych i nadążnych są krań­cowo różne. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń .wejścia-wyjścia, po­jemności pamięci operacyjnej oraz systemu operacyjnego.Dane i informacje mogą być .przesyłane  od użytkownika do ośrodka obliczeniowego albo w sposób tradycyjny, za – pomocą dowolnego środka ‚transportu (samochodu, pocigu itp.), albo za pomocą transmisji danych. Systemy z transportem tradycyjnym określa się mianem’lokalnych, bowiem .wprowadzenie^ danych do przetwarzania odbywa się w, obrębie ośrodka obliczeniowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!