CZYTNIK TAŚMY PAPIEROWEJ

Podstawowymi podzespołami czytnika taśmy papierowej są: po­jemnik na taśmę, mechanizm przesuwu taśmy i stacja odczytu. Idea odczytu danych wyperforowanych jest taka sama, jak w przypadku kart dziurkowanych. Dane odczytane z taśmy zostają zamieniane na kod wewnętrzny maszyny i przesyłane, bezpo­średnio lub pośrednio przez bufor,- do .pamięci, komputera. Po­prawność odczytu określana jest przez kontrolę parzystości. Sto­sowane są dwie metody odczytu .’Czytanie pojedynczych znaków. Każda instrukcja czyta­nia, powoduje odczytanie, zakodowanie i przesłanie do pamięci komputera jednego znaku: czytanie większej ilości danych wymaga zatem każdorazowego podania kolejnej instrukcji odczytania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!