CZYTNIK KART

Czytnik kart służy do wprowadzania danych zawartych na 80- lub ,90-kołumnowych kartach dziurkowanych. Karty przesuwane w sposób mechaniczny przechodzą pod urządzeniem czytającym, które przekształca zawarte na nich dane na postać elektronicz­ną. Stosowane są dwa typy czytników — o odczycie szczotkowym oraz fotoelektrycznym.Przy odczycie szczotkowym karty przesuwane są mechanicz- nie z zasobnika kart do urządzenia wprowadzającego karty pod szczotki czytające. Szczotki te służą do elektrycznego wykrywania perforacji w poszczególnych kolumnach karty. Natrafienie per­foracji powoduje przekształcenie odczytanej informacji na im­pulsy elektryczne. Karty po przeczytaniu przesyłane są do dru­giego zasobnika, gdzie umieszczane są W takiej samej kolejności, ‚ , w jakiej zostały’wprowadzone.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!