CZYTNIK I DZIURKARKA

Czytnik i dziurkarka skonstruowane są’na układach scalo­nych TTL i jako dwa niezależne od siebie urządzenia współpra­cują z jednostką centralną za pośrednictwem złącza standardo­wego ODRA 1300. Czytnik taśmy umożliwia wprowadzenie danych z taśm .5- i 8-ścieżkowych dzięki zastosowaniu następujących rodzajów czy­tania:       czytanie alfanumeryczne (dziesiętne),czytanie dwójkowe (binarne), czytanie specjalne. Dziurkarka taśmy umożliwia wprowadzanie danych na taś­my 5- i 8-ścieżkowe dzięki zastosowaniu następujących rodzajów dziurkowania:  dziurkowanie alfanumeryczne,    dziurkowanie dwójkowe.    Dane eksploatacyjne czytnika-dziurkarki taśmy CDT325 są następujące:   maksymalna szybkość czytani     1000 znaków/s, maksymalna szybkość dziurkowania — .90 znaków/s, kod taśmy dziurkowanej  — ODRA 1300 lub  dowolny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!