CZYTANIE DWÓJKOWE I SPECJALNE

Czytanie dwójkowe (binarne) — informacja w dowolnym kodzie, wprowadzana z taśmy 5- i 8-ścieżkowej, tłumaczona jest automatycznie na postać 6-bitową bez przesunięć; czytanie specjalne — informacja w dowolnym kodzie jest -wprowadzana z taśmy 5-ścieżkowej bez automatycznego tłumacze­nia w postaci znaków 6-bitowych, w których bit ostatni jest zaw­sze zerem; informacja z taśmy 8-ścieżkowej wprowadzana jest również bez tłumaczenia w postaci dwóch kolejnych znaków.6-bi- towych, w których cztery ostatnie bity są zawsze zerami.Stosunkowo nową metodą akceptacji danych przez komputer jest ich rejestrowanie w formie stylizowanych, znaków, zrozumiałych zarówno dla człowieka, jak i dla komputera, oraz odczytywanie ich za pomocą czytników znaków. magnetycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!