CZYTANIE BLOKOWE

  • Jeżeli wiemy, ile znaków ma zostać przeczytanych, podawana jest tylko odpowiednia liczba instrukcji. Można również podawać kolejno instrukcje czytania do momentu, aż. nie zostanie prze- . czytany ostatni znak, który wcześniej sobie określiliśmy; wtedy operacja czytania zostanie zakończona.. Czytanie blokowe. Dane mogą być zarejestrowane na taś­mie papierowej w postaci bloków oddzielonych od siebie znacz­nikami lub przerwami blokowymi. Gdy wkładamy taśmę do czyt­nika, pod’stacją odczytu znajdują się znaki puste (blanki). Po podaniu instrukcji’odczytu „taśma przesuwa się i dane zostają odczytane. Operacja czytania trwa do momentu, aż zostanie wy­kryty znacznik lub przerwa blokowa. Jeżeli znana jest liczba zna­ków w bloku, odczytanie tego bloku można osiągnąć przez ko­lejne’liczenie odczytanych znaków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!