CZYNNY UDZIAŁ

Komórka ta powinna również brać czynny udział przy wprowadzaniu zmian w organizacji obiektu, które są podyk­towane przez nowy system. Zmiany w organizacji obiektu, szczególnie przy przygotowy­waniu systemów kompleksowych, w wielu przypadkach są bardzo poważne. Mogą one obejmować, oprócz oczywistych zmian w obiegu dokumentacji źródłowej, tworzenie nowych komórek organiza- . cyjnych, np. ośrodka obliczeniowego czy komórki analityków.” Może być również konieczne wprowadzenie zmian w organizacji magazynów i w sposobach magazynowania materiałów, w orga­nizacji biur planowo-rozdzielczych i w sposobach wydawania do­kumentacji wykonawczej, ewidencji i kontroli wykonania pro­dukcji, emisji dokumentacji produkcyjnej (warsztatowej).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!