CZAS UZYSKIWANIA INFORMACJI

Jeśli chodzi o czas uzyskiwania linformacji; to może on być dowolny (pod’warunkiem, że nie prze­kracza pewnych, z góry narzuconych terminów) lub ściśle zde­terminowany przez Użytkownika (z dokładnością np. do ułam­ków s). Ścisły związek z czasem ma również miejsce wyprowa­dzenia! Informacji. Gdy czas jest dowolny, wówczas miejsce to przeważnie również może być dowolne (jest bowiem czas na prze- ” słanie informacji z ośrodka do użytkownika), natomiast w przy­padku *ograniczeń na czas pojawiają się zazwyczaj ścisłe wymagania w zakresie lokalizacji urządzeń wyjścia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!