CORAZ ZNACZNIEJSZA POZYCJA KOSZTÓW

W związku z tym, że w strukturze wydatków na systemy in­formatyczne coraz znaczniejszą pozycję zajmują koszty oprogra­mowania, należy rozważyć wpływ sytuacji na rynku software’o- wym na-ekonomikę wyboru zestawów komputerowych! Najogól­niej rzecz biorąc wydaje się, że w zaistniałej sytuacji dobrze opro­gramowane komputery szybciej znajdują nabywców, nawet jeśli są relatywnie droższe. Częściowo jest to także spowodowane wciąż jeszcze szybszym wzrostem poziomu technicznego sprzętu kompu­terowego niż poziomu dostarczanego oprogramowania. W efekcie dość często wybór konkretnego zestawu komputerowego uzależ­niony jest . od zakresu oraz poziomu odpowiedniego oprogramo­wania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!