CO POWODUJE MATRYCA

Matryca posiada odpo­wiednie miejsce w. pamięci dla każdego z 70 segmentów znaku’  i brak jakiegokolwiek dopuszczalnego sygnału z obszaru znaku  w czasie, gdy dokument przesuwa się pod głowicą szukającą, po­woduje, że maszyna w tym miejscu ładuje do pamięci bit o war­tości 0. Obecność sygnału (wykazującego, że atrament magnetycz­ny znajduje się pod szczeliną czytającą), powoduje, że maszyna zapamiętuje w odpowiednim miejscu pamięci bit o wartości , 1. Po przejściu całego obszaru znaków pod głowicą czytającą i po przeczytaniu wszystkich segmentów wzorzec znaków znajduje się na matrycy jako określona konfiguracja bitów 0 i 1 .Każdy znak o kroju czcionki CMC 7 (Charactere Magnetiąue Code) składa się ,z kilku pionowych kreselć; ich układ pozwala zatem na identyfikację znaku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!