CHARAKTER STRUMIENIA DANYCH

Charakter strumienia danych zależy od merytorycznej stro­ny rozwiązywanego za;pomocą kęmputera problemu i może być bieżący lub akumulacyjny. Ze strumieniem akumulacyjnym ma­my do czynienia wójyczas, gdy dane przed przetwarzaniem muszą być skompletowane w partie obejmujące bądź pewną, z góry usta­loną liczbę danych lub zawierające dane dotyczące określonego przedziału czasu. Strumień akumulacyjny–podlega przetwarzaniu w systemie komputerowym opóźnionym, boWiem na skutek aku- mulowania danych przed przetwarzaniem wyniki mogą dotrzeć do użytkownika z pewnym (czasem dość znacznym) opóźnieniem w stosunku do powstania danych źródłowych.’ Strumień bieżący jest przekazywany do przetwarzania w miarę powstawania da­nych źródłowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!