CENNOŚĆ SYTUACJI

Cenność sytuacji decyzyjnej ulega zwiększeniu (w sposób al­ternatywny i addytywny) wraz z odpowiednią realizacją wyma­gań fakultatywnych (j). Dla jednostki funkcjonalnej ewidencją stanów i obrotów materiałów oraz przedmiotów nietrwałych taki- mi wymaganiami fakultatywnymi mogą być przykładowo:  sporządzanie wykazu materiałów nie wykazujących ruchu,   informowanie o przyczynach likwidacji przedmiotów nie­trwałych,    sporządzanie zestawień statystyczno-analitycznych. .Sformułowanie funkcji celu stanowiącej kryterium oceny efektywności systemu informatycznego pozwala na jednoznaczną i obiektywną interpretację projektu, a później rezultatów syste- jnu informatycznego, niezależnie od tego, kto .taką interpretację przeprowadza.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!