BLOK WYJŚĆ CYFROWYCH

Blok wyjść cyfrowych impulsowych (WYI) służy do prze tworzenia zadanej przez minikomputer informacji cyfrowej na sygnały.w.postaci impulsów o określonej częstotliwośęi lub czsie trwania. Blok WYI posiada budowę modułową” i jest dołączony -do kanału programowanego minikomputera. Blok wejść analogowych (WEA) służy do wybierania punktu pomiarowego, filtrowania i standaryzacji napięciowego sygnału pomiarowego, przetwarzania sygnału na postać cyfrową oraz wprowadzania do minikomputera. Jest on dołączony przez jedno- ; stkę sterującą do kanału programowanego minikomputera i ma budowę modułową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!