BLOK PRZERWAŃ

Blok przerwań ma możliwość przyjęcia do 128 przerwań po-, .dzielonych na określone klasy. W wersji standardowej blok przer­wań, jest wyposażony w układy do obsługi przerwań progra­mowych i przerwań wejścia. Pozostałe klasy przerwań mogą byćj W miarę potrzeb, dołączone jako opcje.Kanał multipleksora umożliwia jednoczesne przesyłanie blo­ku danych między pamięcią operacyjną a 16 urządzeniami ze­wnętrznymi. Szybkość transmisji wynosi 66 K słów/s.W skład kanału wchodzi wiele rejestrów, których zawartość .jest ustalana w trakcie wykonywania przez jednostkę centralną wybranych instrukcji języka wewnętrznego. Kanał multipleksora zostaje uruchomiony w wyniku wykonania przez .procesor spe­cjalnej instrukcji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!