BEZ DYSKUSYJNY FAKT

Nie podlega dyskusji stwierdzenie, że aby w ogóle móc porównywać wydajność i szyb­kość pracy komputerów należy przyjąć szereg warunków ograni­czających, z których najważniejszy nakazuje przeprowadzać takie porównania w oparciu o ten sam program wykorzystujący w spo­sób możliwie optymalny możliwości języka wewnętrznego kom­putera.Stanowi ona zestaw rozkazów podzie- lonych na kilkanaście grup, z których każda charakteryzuje się typowym czasem wykonywania pojedynczego rozkazu. Mieszanka Gibsona -zawiera taki procent rozkazów z poszczególnych grup, jaki jest charakterystyczny dla przeciętnego programu

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!